Říjen 2017

Prolog▬Deštný Klan

30. října 2017 v 16:54 | Jizvička |  Deštný Klan
~Před několika úplňky~

Všechny přítomné kočky utichly a pohled upíraly vzhůru k nebesům. V očích léčitelů bylo vidět zděšení a kočky po chvíli nesouhlasně mručely a rozhlížely se po sobě navzájem.
"Velmi neobvyklé..." prolomil ticho jeden starší kocour, léčitel. Po celé mýtině se rozběhlo šuškání o tom, co se právě dělo. Takováhle atmosféra na shromáždění ještě nikdy nenastala.
"Odcházíme." zavrčel svalnatý kocour, který byl velitelem jednoho z místních klanů a začal k sobě svolávat jeho klan. Ostatní kočky je zděšeně pozorovaly, jak odchází. Nikdo by si nedovolil opustit shromáždění před jeho koncem, ne v takovém zvláštním dni, jako byl dnes. Kocour si jejich reakcí však nevšímal a vedl svůj klan do bezpečí tábora. Po jejich odchodu se nad krajem spustila silná bouře a rozešly se i ostatní klany.

Bouře vypadala jako jedna z těch běžných podzimních bouří, ale nebylo tomu tak. Čím blíže jejich domovu byli, tím horší ta bouře byla. Alespoň se to tak zdálo. Jejich tábor ležel ukrytý v roklině, ale už v půli cesty někteří předhazovali možné riziko, které později vyplulo na povrch. Jakmile dorazili hlouběji do lesa, tak se semkli k sobě a třeli se svými mokrými kožíšky. Postupovali opatrně a vody pod tlapkama přibývalo. Nakonec už se nedalo jít dál. Všechny zachvátila panika. Co teď?
"To ne.. To nemůže být..." vyhrkl velitel a rozběhl se hlouběji ještě do větších kaluží. Nořil se pod vodu a prskal okolo sebe. "Je tu Rychlá Smrt?!" zasupěl, když se vrátil zpět za nimi do bezpečné vzdálenosti.
"Kde bych podle tebe měla jako být?" prskla na něj bezsrstá kočka a vztyčila bradu hrdě vzhůru. "Odvedeš ostatní, budeme potřebovat nový tábor." zahuhlal velitel a kývl na ostatní, aby šli s ní. Na několik válečníků mávnul ocasem, aby se přidali k němu. Nevěděl, co se podělo s kočkami, které zůstaly v táboře. Chtěl je najít. Nemohl je tam nechat, vždyť klan na něm závisel. Dva válečníci se k němu přidali a spolu s velitelem se vydali vstříc nebezpečí.

Rychlá Smrt vedla kočky zpět na místo shromáždění. Všichni ostatní nesouhlasně mručeli. Bouře stále sílila a sílila. "Nemrčte a hoďte si trochu, kdo se o vás všechny pak bude starat, až onemocníte?" prskla na ně nespokojeně, když se po chvíli ohlédla a byli daleko za ní. Poslušně ji jako uznávanou zástupkyni doběhli a pokračovali na opuštěné území za shromažďovacím. Už léta to území žádný z klanů nenavštívil a Smrt uznala za vhodné, že právě tam by se mohlo něco najít. Očividně při nich stál Hvězdný Klan. Byli na kost promočení a po zdlouhavé cestě se před nimi tyčily hory a jeskyně.
"Tady.."


Rozpis Deštného Klanu

7. října 2017 v 8:15 | ~Leny~ |  Deštný Klan
D E Š T N Ý K L A N